073 689 85 27 contact@sezw.nl
Generaties versterkt in verbinding

Generaties versterkt in verbinding

De juiste snaar raken. Dat is wat er maar wat vaak gebeurde bij Een nieuwe generatie ouderen(zorg), editie 2018. Elkáárs snaar! Honderden vakprofessionals, tientallen sprekers en diverse ouderen inspireerden elkaar op 28 november, in het NBC te Nieuwegein.

Lees meer
Streven naar geluk bij mensen met dementie

Streven naar geluk bij mensen met dementie

Vanuit zijn passie voor de zorg én de oudere medemens (met dementie) zet Teun Toebes (19) zich in voor de momenten van geluk. Op 17-jarige leeftijd werd Toebes, tijdens een stage vanuit de opleiding tot hbo-verpleegkundige, compleet verrast door de ouderenzorg....

Lees meer
Nieuwe vormen van wonen

Nieuwe vormen van wonen

Het beleid richt zich op langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook als beperkingen toenemen en bij dementie. Dan moeten er ook voldoende geschikte woningen in de wijk zijn, los of geschakeld. Er is steeds meer bekend over hoe de inrichting van woning en woonomgeving...

Lees meer
Veranderende maatschappij, veranderende zorg?!

Veranderende maatschappij, veranderende zorg?!

De zorg in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) staat aan alle kanten onder druk. De kwaliteit moet omhoog, de beschikbare financiële middelen zijn schaars, de vraag naar langdurige zorg neemt toe, terwijl het aantal zorgprofessionals juist afneemt....

Lees meer
Ouderen adviseren over ouderenzorg

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen ……

Lees meer
Wat maakt het leven de moeite waard?

Wat maakt het leven de moeite waard?

Op 24 april heeft collega Peterjan van der Wal aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht met succes zijn proefschrift ‘Wat maakt het leven de moeite waard?’ verdedigd.

Lees meer
In gesprek met inspecteur-generaal Ronnie van Diemen

In gesprek met inspecteur-generaal Ronnie van Diemen

Tijdens het jaarcongres Een nieuwe generatie ouderen(zorg) afgelopen november kwam het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan bod.. Ook de lunchsessie met Ronnie van Diemen (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd) ging over dit onderwerp.

Lees meer