073 822 1123 contact@sezw.nl
Blog: Woongemeenschappen: kadootjes voor iedere samenleving – Yvonne Witter

Blog: Woongemeenschappen: kadootjes voor iedere samenleving – Yvonne Witter

Is het gras groener in Denemarken en Zweden? Deze vraag stond centraal tijdens één van de inspiratiesessies op de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’. Ik heb ingezoomd op het gemeenschappelijk wonen in Scandinavië en Nederland.

Wat betreft het gemeenschappelijk wonen kent Scandinavië een lange traditie. De eerste woongemeenschappen in Scandinavië zijn de Kollektivhusen in Zweden. Zij dateren uit de jaren dertig en waren anders van opzet: appartementengebouwen waar een professionele staf aanwezig was die zorgde voor warme maaltijden, een crèche en andere huishoudelijke werkzaamheden. In de jaren zeventig veranderde deze opzet. Bewoners gingen taken die eerder uitbesteed werden collectief oppakken. Tegelijkertijd wilde een groep vrouwen nieuwe collectieve woonvormen oppakken, vooral om het huishoudelijk werk te verlichten en alledaagse taken gelijk te verdelen tussen mannen en vrouwen. Zo is het gegroeid. Het doet me denken aan de centraal wonen projecten die we ook in Nederland vanaf de jaren zeventig kennen.

In Stockholm in Zweden is Färdknäppen een mooi voorbeeld van een goed functionerende woongemeenschap. Färdknäppen is in 1993 opgeleverd en er wonen ruim 50 mensen vanaf 50 jaar, de gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Ze proberen de groepssamenstelling gevarieerd te houden naar leeftijd en naar het aantal mensen dat werkt en niet meer werkt. Er is een grote, professionele keuken, een eetkamer, woonkamer met bibliotheek, internet, een naaihoekje, een kamer met weefgetouw, een wasmachine ruimte en een hobbyruimte. Iedereen heeft de plicht regelmatig te koken voor de groep.

Lees hier verder.

Ouderenparticipatie

Ouderenparticipatie

BeterOud worden: Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, zorg en welzijn?

Wat zijn nou echt waardevolle verbeteringen? Er is niemand die deze vragen beter kan beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelde het ouderenplatform van BeterOud aandachtspunten op en toetsten zij verbeterprojecten. Welke projecten zijn waardevol en verdienen navolging? De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader: een waardevol hulpmiddel voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren, gebaseerd op drie levensfasen:
– De fase waarin zij zich voorbereiden op de toekomst;
– De fase waarin zij zo zelfstandig mogelijk wonen;
– De fase waarin de zorg haar intrede doet, met opnames in het ziekenhuis.

 

Miranda Wesselink neemt u tijdens de Regiotour Utrecht mee in wat ouderen nu zelf belangrijk vinden.


Andere kijk

Ouderen hebben een andere kijk op de zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. Zij maken de zorg van binnenuit mee. Dat maakt hun inbreng van onschatbare waarde. Voor vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie bestaat geen kant-en-klaar recept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht om goed samen te werken. Waar moet je rekening mee houden?

Tools en publicaties ouderenparticipatie
Verschillende tools en handvatten kunnen je helpen bij ouderenparticipatie.

 

Meer weten?
Neem contact op met Miranda Wesselink, Beleidsadviseur bij KBO-PCOB – miranda.wesselink@kbo-pcob.nl