073 822 1123 contact@sezw.nl
Streven naar geluk bij mensen met dementie

Streven naar geluk bij mensen met dementie

Vanuit zijn passie voor de zorg én de oudere medemens (met dementie) zet Teun Toebes (19) zich in voor de momenten van geluk.
Op 17-jarige leeftijd werd Toebes, tijdens een stage vanuit de opleiding tot hbo-verpleegkundige, compleet verrast door de ouderenzorg. Inmiddels werkt hij bijna twee jaar met veel plezier in een verpleeghuis. Naast het werk en de opleiding tot hbo-verpleegkundige besteedt hij zijn ‘vrije tijd’ aan zijn eigen concept gericht op de (ouderen)zorg; STEUN en toeverlaat (@teunentoebespraat).

Passie
Vanuit zijn passie voor ouderen maakt hij video’s over hen en alles hieromheen. Hiermee zet hij zichzelf in als stem voor de ouderen (met dementie). Toebes lacht als hij over zijn ervaringen praat: “Het meest waardevol vind ik de stralende gezichten en ondeugd van mensen. Die (kleine) momenten van geluk, daar doe ik het voor. Ik wil mensen op een positieve manier blijven prikkelen.”
Toebes omschrijft het omgaan met ouderen (met dementie) als verrijking van zijn leven. Dagelijks ervaart hun hoe veel raakvlakken er zijn en dat iedere geest iets jongs bij zich blijft dragen.

“Zorg en welzijn is mij wél een zorg”
Deze kernzin draagt Toebes met zich mee. Hij organiseert onder andere activiteiten die het welzijn van mensen bevordert, waaronder de silent disco. Hierover maakte hij een video en deze is inmiddels ruim 150 duizend keer bekeken. Toebes vindt dat er meer oog mag zijn voor het welzijn van de mensen. Humor, persoonlijkheid en gewoon menselijk contact zet mensen in hun kracht. De aandacht die tegenwoordig als ‘extraatje’ wordt gezien, zal dit niet moeten zijn. Het is doodnormaal om aandacht voor elkaar te hebben.

Kritische blik
“Alle zorgverleners zetten zich dagelijks zó hard in voor de medemens, maar er zijn ook nog struikelpunten in het steunsysteem. Deze leg ik bloot en hoop hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de zorg.” Zo heeft hij een video gemaakt over het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit en bracht hij het tekort aan crisisbedden in beeld. Een tekort dat mensonwaardig is.

Doel
Op de vraag wat zijn doel is antwoord Toebes: “Dat ouderen op een waardige en gepassioneerde manier oud mogen worden. Meer persoonlijkheid en uitgaan van iemands kracht. Normaliseer.”

Wil jij Toebes volgen?
Dat kan op social media via STEUN en toeverlaat (@teunentoebespraat) en via s-teun.nl.

Nieuwe vormen van wonen

Nieuwe vormen van wonen

Het beleid richt zich op langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook als beperkingen toenemen en bij dementie. Dan moeten er ook voldoende geschikte woningen in de wijk zijn, los of geschakeld. Er is steeds meer bekend over hoe de inrichting van woning en woonomgeving effect heeft op mensen met dementie.
Hierbij kan een voorbeeld worden genomen aan de verpleeghuizen van tanteLouise als het gaat om nieuwe ideeën voor de inrichting van woningen en woonomgevingen. TanteLouise past al vele theorieën op dit gebied toe in haar verpleeghuizen.
Daarbij maakt tanteLouise ook steeds meer gebruik van vrijheidsbevorderende zorgdomotica voor meer levensplezier en woongenot. De volgende stap is om de ervaringen die zij hebben opgebouwd nu naar de mensen thuis te brengen.

Laat u inspireren door o.a. het nieuwe project van tante Louise – Hof van Nassau.
De nieuwbouw van verpleeghuis Hof van Nassau ademt met zijn aaneenschakeling van kleurrijke en karakteristieke kadewoningen de sfeer van een gezellige wijk. Wat maakt Hof van Nassau zo bijzonder:
Bewoners – in welk stadium van dementie ook – die binnen Hof van Nassau wonen krijgen maximale vrijheid, tenzij er gegronde redenen zijn om te kaderen
– Alles is er op gericht om bewoners actief de binnentuin te laten bezoeken, waar verschillende elementen aanwezig zijn die een ‘prikkeling’ uitlokken.

Tijdens de middagsessie ‘Nieuwe vormen van Wonen’ hoort u meer over Hof van Nassau en andere initiatieven. Wilt u de aanbouw van Hof van Nassau ervaren? Kijk dan de video: https://youtu.be/wgN5YVkHwNI

 

 

Veranderende maatschappij, veranderende zorg?!

Veranderende maatschappij, veranderende zorg?!

De zorg in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) staat aan alle kanten onder druk. De kwaliteit moet omhoog, de beschikbare financiële middelen zijn schaars, de vraag naar langdurige zorg neemt toe, terwijl het aantal zorgprofessionals juist afneemt. Hoe kan dit anders. Philips VitalHealth is ervan overtuigd dat het anders kan.

Lees verder …..

Geef uw feedback op de poster ‘adviezen van de huisarts voor ouderen’

Geef uw feedback op de poster ‘adviezen van de huisarts voor ouderen’

Eén van de resultaten uit een verbeterproject rondom integrale ouderenzorg in Amsterdam (titel: Beter Oud in Amsterdam) is een ‘halffabricaat’ poster met daarop ‘10 tips van de huisarts voor ouderen’. Dit is een variant op de eerder ontwikkelde poster met ‘Adviezen voor huisartsen vanuit de ouderen’.

De poster is een middel voor meer bewustwording bij ouderen dat zij ook een actieve rol hebben in het verbeteren van deze zorg en wat zij, zo mogelijk, zelf kúnnen doen. De inhoud sluit aan op het Toetsingskader. Het ontwikkelen van een poster an sich, gaat in de praktijk uiteraard niet zorgen voor meer bewustwording. Dat gebeurt alleen wanneer men er actief iets mee gaat doen. Bijvoorbeeld door ‘m te gebruiken als gesprekskaart, op te hangen op een plek waar ouderen elkaar ontmoeten en hier eventueel aanvullend een uitwisselbijeenkomst over te organiseren.

Waarom noemen we het een halffabricaat? De poster is met een kleine afvaardiging uit het Beter Oud in Amsterdam netwerk samengesteld en willen we de komende tijd daarom verrijken met kennis en ervaringen van andere professionals en ervaringsdeskundigen. De eerste gelegenheid is de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’. Ik nodig u graag uit om met ons mee te denken tijdens een ronde tafelsessie en de poster samen aan te scherpen!

Sabina Mak (Ben Sajet Centrum, academische leerwerkplaats Amsterdam) en Wim Klein Nagelvoort (Elaa, ROS Amsterdam)

Bekijk de poster:
VIL_OUD_TIPSHUISARTSPOSTER_DIGI