073 689 85 27 contact@sezw.nl

Medisch Millennials verjongen de ouderenzorg

Hoe veranderen medisch millennials de zorg? Deze kinderen van de babyboomgeneratie zijn geboren in een digitale wereld. Deze generatie leert, werkt en communiceert essentieel anders. Millennials creëren nieuwe verhoudingen in de ouderenzorg.

Lees meer

De zorg voor ouderen: een generationele reflectie

‘Wat wil je later worden?’ is een vraag die zowel jongeren, jonge-ouderen en ouderen elkaar dienen te stellen om de waarde van ouder worden nadrukkelijker te onderstrepen in de maatschappij, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)...

Lees meer

De waarde(n) van waardigheid in de zorg – Henk Nies

Waarom hanteren we de term ‘waardigheid’ eigenlijk in de zorg?, wat betekent het en waarom is het van het allerhoogste belang? Tijdens het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ 28 november 2018 hield Henk Nies, Vilans-bestuurder en bijzonder hoogleraar organisatie en beleid van zorg, een korte lezing hierover. Aan de hand van een ontluisterende casus zet Nies haarscherp uiteen wat de waarden van waardigheid zijn.

Lees meer

Generaties versterkt in verbinding

De juiste snaar raken. Dat is wat er maar wat vaak gebeurde bij Een nieuwe generatie ouderen(zorg), editie 2018. Elkáárs snaar! Honderden vakprofessionals, tientallen sprekers en diverse ouderen inspireerden elkaar op 28 november, in het NBC te Nieuwegein.

Lees meer

Streven naar geluk bij mensen met dementie

Vanuit zijn passie voor de zorg én de oudere medemens (met dementie) zet Teun Toebes (19) zich in voor de momenten van geluk. Op 17-jarige leeftijd werd Toebes, tijdens een stage vanuit de opleiding tot hbo-verpleegkundige, compleet verrast door de ouderenzorg....

Lees meer

Nieuwe vormen van wonen

Het beleid richt zich op langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook als beperkingen toenemen en bij dementie. Dan moeten er ook voldoende geschikte woningen in de wijk zijn, los of geschakeld. Er is steeds meer bekend over hoe de inrichting van woning en woonomgeving...

Lees meer

Veranderende maatschappij, veranderende zorg?!

De zorg in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) staat aan alle kanten onder druk. De kwaliteit moet omhoog, de beschikbare financiële middelen zijn schaars, de vraag naar langdurige zorg neemt toe, terwijl het aantal zorgprofessionals juist afneemt....

Lees meer

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen ……

Lees meer